Saaristomeren biosfäärialue

Vuonna 1994 perustettu Saaristomeren biosfäärialue koostuu Saaristomeren kansallispuistosta sekä saaristoalueista puiston ympärillä. Saaristomeren kansallispuisto muodostaa biosfäärialueen suojellun ydinalueen. Muutoin biosfäärialue koostuu yksityisessä omistuksessa olevista maa-ja vesialueista. Se on pinta-alaltaan 5400 km² josta 4580 km² on vesialueita. Alueen rajojen sisäpuolella asuu noin 3800 henkilöä joista valtaosa on ruotsinkielisiä.

Edistämällä kestävää kehitystä sekä turvaamalla luonto- ja kulttuuriarvoja, biosfäärialue pyrkii luomaan tasapainoisen suhteen taloudellisten ja ekologisten päämäärien välille. Ihmisen ja luonnon merkitys on yhtä suuri.

Lounais- Suomen ympäristökeskus vastaa biosfäärialueen toiminnasta yhdessä Länsi Turunmaan kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan kanssa. Toiminnan toteuttavat alueen eri yhteistyötahot joista Metsähallitus, Åbo Akademi ja Turun Yliopisto kuuluvat organisaatioon.

 

Saaristomeren biosfäärialueen kolme tavoitetta

  • Suojelutavoitteella halutaan vaalia  saariston lajien ja luontotyyppien monimuotoisuutta mutta myös ihmisen kulttuuria ja perinteitä. Saaristomeren biosfäärialueen ydinalueen suojellut luontoalueet kuuluvat pääosin Saaristomeren kansallispuistoon. Myös puiston ulkopuolisia alueita pyritään hoitamaan niin, että ne pysyisivät miellyttävinä elinympäristöinä sekä soveltuisivat virkistyskäyttöön.
  • Kehittämistavoite edistää saaristoyhdyskunnan kehittymistä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien periaatteiden mukaisesti. Tärkeänä osana tätä työtä on työpaikkojen sekä mukavien asumisalueiden luominen. Kulttuurimaisemien hoito on hyvä esimerkki toiminnasta joka tukee sekä taloudellisia että ekologisia arvoja.
  • Tukitoiminta edistää verkostojen ja työkalujen luomista kestävää kehitystä tukevalle tutkimus, koulutus ja neuvonta toiminnalle.  Toimintaan kuuluu muun muassa  tiedotusmateriaalin tuottaminen, pienet selvityshankkeet yhteistyössä korkeakoulujen kanssa tai seminaarien järjestäminen.

 

Saaristomeren biosfäärialueen kolme vyöhykettä

Ydinalue (keltaisella värjätyt) Biosfäärialueen ydinalue koostuu valtion omistamista, suojelluista maa-alueista jotka muodostavat Saaristomeren kansallispuiston.

Puskurivyöhyke (liila viiva) Koostuu yksityistä maa-alueista ulkosaaristossa, jotka sijaitsevat kansallispuiston yhteistyöalueella. Puskurivyöhykkeellä ihmisen vaikutus luontoon on vähäistä.

Yhteistoiminta-alue (vihreä viiva) Alue kansallispuiston ympärillä johon kuuluu suurimmat, tiheään asutut saaret joissa on enemmän ihmistoimintaa.

Saaristomeren biosfäärialueen rajat ja vyöhykkeet. Suurenna karttaa jos haluat nähdä yksityiskohtia.