Biosfäärialueen hallinta

Biosfäärialueen toiminnan hallintoyhteistyö

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Paraisten kaupunki ja Kemiönsaaren kunta vastaavat yhdessä Saaristomeren biosfäärialueen toiminnasta ja ovat tehneet sitovan sopimuksen biosfäärialueen hallinnosta. Kaikki kolme osapuolta osallistuvat toimintaan henkilöstöresurssein tai rahoituksen muodossa.

Kuntien kehittämistoimintaa hoitavat osastot vastaavat biosfäärialueesta ja tukevat samalla biosfäärialueen toimintaa hallinnoimalla sopivia, Turunmaan seudun kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Paraisten kaupunki palkkaa biosfäärialueen toimintaa varten kokopäivätoimisen koordinaattorin, jonka rahoittaa ympäristöministeriö.

Koordinaattori hoitaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa toiminnan raportoinnin ja seurannan sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Koordinaattori laatii vuotuisen toimintasuunnitelman, joka noudattaa strategian suuntaviivoja.

Koordinaattorin työtehtäviin kuuluu

  • koordinoida ja kehittää biosfäärialueen toimintaa sekä dokumentoida ja raportoida alueen toiminnasta kestävän kehityksen mallialueena biosfäärialueiden verkostossa
  • olla käynnistämässä kehittämishankkeita, joilla pyritään edistämään ympäristön- ja luonnonsuojelun yhteistyötä sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta saaristossa ja auttaa rahoituksen hakemisessa hankkeille
  • tarjota puolueeton keskustelufoorumi saariston ajankohtaisille ympäristöasioille
  • luoda verkostoja, jotka edistävät laajempaa osallistumista alueelliseen kehitykseen, ja tukea näitä verkostoja
  • toimia alueen korkeakoulujen ja alueellisen kehityksen yhteyslinkkinä
  • osallistua Suomen MaB-toiminnan kehittämiseen yhteistyössä Pohjois-Karjalan biosfäärialueen kanssa
  • luoda ja ylläpitää yhteyksiä kansainvälisen MaB-verkoston muihin biosfäärialueisiin, erityisesti saaristo- ja rannikkoalueiden verkostoon sekä NordMaB- ja EuroMaB-verkostoihin.