Alueellinen organisaatio

Saaristomeren biosfäärialueen organisaatio

Laajempaa osallistumista toimintaan

Yleisölle järjestetään vuodesta 2010 alkaen vuosittain Saaristomeren talvitapaaminen – foorumi, joka antaa laajemmalle yleisölle mahdollisuuden tutustua biosfäärialueen toimintaan.

Jotta biosfäärialueen tavoite elävän saariston kestävän kehityksen mallialueena toimimisesta voidaan saavuttaa, kaikkien panos on tärkeä. Tämä koskee niin asukkaita kuin viranomaisia ja tutkimuslaitoksia. Saaristomeren biosfäärialueen toimintaa ei harjoita vain yksi organisaatio, vaan kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat saaristossa.

Saaristomeren biosfäärialueen ohjausryhmä

Ohjausryhmä vastaa biosfäärialuetoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Eri teema-alueiden konkreettisempi suunnittelu tapahtuu työryhmissä ja uusia työryhmiä voidaan asettaa tarvittaessa. Katso teema-alueet.

Ohjausryhmän jäseninä toimivat edustajat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueelta, Paraisten kaupungista, Kemiönsaaren kunnasta, Metsähallituksesta, Åbo Akademista ja Turun yliopistosta.

Ohjausryhmän jäsenet vuodesta 2018- ovat:

Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus (sanna.kipina-salokannel(at)ely-keskus.fi)
Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus (varajäsen)

Trygve Löfroth, Metsähallitus
Laura Lehtonen, Metsähallitus (varajäsen)

Christoffer Boström, Åbo Akademi
Mikael von Numers, Åbo Akademi (varajäsen)

Jari Hänninen, Turun yliopisto
Leena Erälinna, Turun yliopisto (varajäsen)

Jan-Erik Karlsson, Paraisten kaupunki
Lilian Lundell, Paraisten kaupunki (varajäsen)

Daniel Wilson, Kemiönsaaren kunta
Jenny Örnell-Backman, Kemiönsaaren kunta (varajäsen)

Biosfäärialueen toiminta – palapeli, jonka osaset muodostuvat usean eri toimijan panoksesta

Eräät aluekehityksen, luonnonsuojelun sekä tutkimuksen ja koulutuksen keskeiset toimijat ovat solmineet aiesopimuksen osallistumisesta biosfäärialueen toimintaan. Toimijat ovat laatineet yhteisen strategian, jonka toteuttamiseen kaikki osapuolet osallistuvat. Vastuu eri teema-alueista on jaettu eri yhteistyöosapuolten kesken.

Luonnon hoito – perinnemaisemat ja laiduneläimet: Metsähallitus

Yhteisvoimin puhtaamman Saaristomeren puolesta: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Luonto- ja kulttuurimatkailu: Metsähallitus

Elävä saaristo – sopeutuminen muutoksiin saaristossa: Åbo Akademi

Saaristomeren biosfäärialue saariston ”brändinä”: Kunnat

Muut yhteistyöosapuolet ovat Turun yliopisto, Varsinais-Suomen liitto ja entinen TE-keskus (sopimus 2009–2010).