Mikä biosfäärialue on?

  • Biosfäärialue on maantieteellinen alue jolla on ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri.
  • Biosfäärialue on kansainvälinen nimitys, joka edellyttää koordinoitua toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi.
  • Biosfäärialue on ihmisen ja luonnon sopusointuisen vuorovaikutuksen toimintamalli.
  • Jokainen biosfäärialue on ainutlaatuinen ja muodostetaan paikallisten tarpeiden ja edellytysten mukaan.
  • Toiminta koskee sekä luontoa, kulttuuria että taloutta ja perustuu vapaehtoisiin sopimuksiin eri toimijoiden kesken.
  • Ohjelma ei rajoita ihmistoimintaa, vaan motivoi ihmisiä ja organisaatioita antamaan panoksensa yhteisten päämäärien hyväksi.

Biosfäärialueet ovat osa kansainvälistä ohjelmaa nimeltä Man and the Biosphere, eli Ihminen ja biosfääri (MAB). Ohjelman käynnisti 1970-luvulla UNESCO, Yhdistyneiden kansakuntien koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö. Maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluu yli 500 biosfäärialuetta, yli sadassa maassa. Suomessa on tällä hetkellä kaksi biosfäärialuetta, yksi Pohjois-Karjalassa ja yksi Saaristomerellä. Ympäristöministeriö ja opetusministeriö vastaavat yhteisesti Suomen MAB-ohjelmasta.

Biosfäärialueen kolme tavoitetta

Suojelu – vaalia luonto- ja kulttuuriarvoja

Kehitys – edistää ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävää kehitystä

Tukitoiminta – tukea kehityshankkeita, neuvontaa ja ympäristökasvatusta sekä tutkimusta ja seurantaa jotka myötävaikuttavat kestävän kehitykseen paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Biosfäärialueen rakenne

Kaikki biosfäärialueet koostuvat kolmesta vyöhykkeestä joissa ihmistoiminnan määrä vaihtelee:

  • ydinalue – suojeltu luonnonalue
  •  puskurivyöhyke – ei yleensä ole suojelaluetta vaan sen tehtävä on lieventää yhteistoiminta-alueen haitallisia vaikutuksia
  •  yhteistoiminta-alue – tiheämmin asuttuja intensiivisemmän kehityksen alueita

Tarkoituksena on, että suojeltuja luontoalueita ympäröivillä vyöhykkeillä toimimalla voidaan kontrolloida ulkoisten häiriöiden vaikutuksia. Näin pystytään hyödyntämään suojellun ydinalueen luonto- ja kulttuuriarvoja niitä tuhoamatta.