MaB- ohjelma Suomessa

Kansallinen organisaatio

Suomessa maan biosfäärialueista vastaa ympäristöministeriö.

  • Muilta osin Suomen osallistumisesta Unescon ohjelmiin vastaa opetusministeriö.
  • Suomen ympäristökeskus koordinoi ohjelmaa kansallisella tasolla.
  • Ympäristöministeriö hoitaa biosfäärialueiden toimintaa paikallisesti alueellisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) ympäristöhallinnon kautta.