MaB-ohjelma

YK:n koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco käynnisti vuonna 1970 monitieteisen kestävän kehityksen tutkimus- ja kehittämisohjelman Man and the Biosphere (MaB). MaB-ohjelman tavoitteet ja ideat toteutuvat biosfäärialueissa. Ne on nimetty kestävän kehityksen mallialueiksi, joilla on kansainvälisesti ainutlaatuisia luonto- ja kulttuuriarvoja. Biosfäärialueilla pyritään toteuttamaan kestävää kehitystä paikalliset olosuhteet ja perinteet huomioon ottaen.

MaB-ohjelma muodostaa maailmanlaajuisen verkoston, johon vuonna 2015 kuului 651 biosfäärialuetta 120 maasta. Kaikki biosfäärialueet sopeuttavat toimintansa ohjelman yleisiä tavoitteita vastaaviksi.

MaB-ohjelman tavoitteet

Kaikkien biosfäärialueiden yleiset tavoitteet on suunniteltu MaB-ohjelmassa, mutta kukin biosfäärialue voi vapaasti muovata omaa toimintaansa.

MaB-ohjelman linjaukset ja biosfäärialueiden rakenne on kuvattu vuonna 1995 laaditussa Sevillan-strategiassa ja biosfäärialueiden kehysohjelmassa. Biosfäärialueiden maailmanlaajuiselle verkostolle tehtiin toimintasuunnitelma Madridissa vuonna 2008. Toimintasuunnitelma käsittelee biosfäärialueiden hyödyntämistä kestävän kehityksen mallialueina.

Madridin-suunnitelmassa esille nostettuja tärkeitä maailmanlaajuisia haasteita ovat ilmastonmuutokset, ekosysteemipalvelut eli ihmiskunnan käyttämät luonnonvarat ja luontopalvelut sekä ekosysteemiin kaupungistumisen seurauksena kohdistuva paine.

Kansainväliset verkostot ja yhteistyö

Biosfääriverkosto voi toimia työvälineenä maailmanlaajuisesti kestävän kehityksen kysymysten parissa tehtävässä työssä. Eri alueet ovat muodostaneet kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä varten erilaisia pienempiä alueellisia tai temaattisia verkostoja.

Saaristomeren biosfäärialueen kannalta tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat EuroMaB-verkosto, saaristo- ja rannikkoalueiden verkosto sekä pohjoismainen NordMaB-verkosto, johon ovat osallistuneet Itämeren maat. Saaristomeren biosfäärialueella on ollut keskeinen asema kansainvälisissä verkostoissa ja täällä on järjestetty kaksi suurta konferenssia.

Konkreettisinta yhteistyö on ollut seuraavien biosfäärialueiden kanssa:

  • Mer d’Iroisen biosfäärialue Ranskan rannikolla; Brestissä sijaitseva European Institute of Marine Studies -instituutti ja Åbo Akademi tekevät yhteistyötä kestävän saaristomatkailun tiimoilta
  • Viron saaristossa sijaitseva West Estonian Archipelago -biosfäärialue, jonka kanssa Saaristomeren biosfäärialueella on ollut aktiivista kokemusten ja ideoiden vaihtoa.