Forskningsprojekt i biosfärområdet

Inom biosfärområdet pågår forskning som stöder biosfärområdets gemensamma målsättningar för en hållbar utveckling av ett livskraftigt skärgårdsområde.

Mångvetenskapligt:

Avslutade projekt:

Interarc

Om projektets slutsatser kan man läsa i boken Konflikter i Skärgårdsmiljön. Se:
http://blogs.abo.fi/phagman/2011/04/06/konflikter-i-skargardsmiljon/