Forskningsverksamhet

Med Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet strävar man efter att kombinera miljövård med en regional hållbar utveckling av näringslivet och kulturen.

Regional utvecklingsverksamhet, upplysning, utbildning, forskning och upprättande av nätverk är centrala delar av verksamheten.

Skärgårdshavets biosfärområde är ingen instans i sig utan en utnämning för hela området, vilket betyder att alla aktörer på sätt och vis utgör biosfärområdets verksamhet.