UNESCO berömde Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet

Biosfärområdets tioårsrapport till UNESCO fick med beröm godkänt. Huvudorganet ICC (International Coordinating Council) vid Unescos Man and Biosphere (MAB) -program har under sitt årliga möte behandlat både 10-års rapporter och nya ansökningar om att bli ett biosfärområde från olika områden i världen.

 

Skärgårdshavets biosfärområde som grundades år 1994 rapporterade för andra gången om sin verksamhet till UNESCO. Rapporten, som var mycket diger och detaljrik, fick beröm av UNESCO. I utvärderingen uppmärksammades bland annat hur verksamheten kopplas starkt till det lokala samhället och man gillade att man med olika verksamhet strävat till att öka deltagande av invånarna och att skapa nya näringsmöjligheter med koppling till biosfärområdets värden. Skärgårdshavets modell, där kommunerna har en central roll i förvaltningen av biosfärområdet, såg man som speciellt lyckad. De gillade också starkt det att man på seminarier och andra forum ger utrymme för både traditionell och vetenskaplig kunskap. UNESCO är intresserad av all verksamhet som främjar hållbar utveckling i området. I utvärderingen fick också den lyckade integreringen av asylsökande i Nagu uppmärksamhet, som ett lyckat exempel på social hållbarhet i litet samhälle.

 

Se här en kort resumé över Skärgårdshavets biosfärområdes 10-års rapport med exempel på verksamhet: Ett decennium i Skärgårdshavets biosfärområde  , samt utvärderingen av UNESCO här: D SC EES to Finland-MAB ICC recommendations 2017_511 2. Rapporten finns i sin helhet här: Periodic review 2005-2015

Alla som genom sina val i vardagen eller genom sitt jobb främjar hållbara värden i Åbolands skärgård är en viktig del av biosfärområdet. Arbetet inom Skärgårdshavets biosfärområde kan nu fortsätta med förnyad kraft under de påföljande 10 åren!