Seuranta

Luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden menestyksekäs hoito edellyttää luonnon tilan ja sen lajien muutosten seurantaa. Biosfäärialueella tehdään luonnon monimuotoisuuden, ympäristön tilan, tärkeiden luontotyyppien, suojeltujen ja muiden lajien sekä ihmisen hyödyntämien luonnonvarojen seurantaa.

Luonnon monimuotoisuuden seurannasta vastaa ympäristöministeriö ja luonnonvarojen seurannasta maa- ja metsätalousministeriö. Varsinaisen työn tekevät muun muassa alueelliset virastot, Metsähallitus ja yliopistot, eivätkä vähiten eri yhdistysten ja järjestöjen vapaaehtoiset.

Esimerkkejä seurannasta:

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa vesilintuja, hylkeitä, riistaa ja kalakantoja.

Suomen ympäristökeskus seuraa merenpohjan kasvistoa ja eläimistöä, kasvi- ja eläinplanktonia sekä suojeltuja lajeja.

Metsähallitus seuraa kansallispuiston luontotyyppejä ja lajeja.

Saaristomeren tutkimuslaitos seuraa meriympäristön tilaa ja silakkakantaa.

Åbo Akademi seuraa saariston kasvistoa ja linnustoa.