Tutkimus ja koulutus

Biosfäärialueilla tutkimuksella ja koulutuksella on tärkeä asema kestävän kehityksen edistämisessä. Biosfäärialueiden toimintaa tukevat sekä ekologinen perustutkimus että monitieteinen soveltava tutkimus.

 

Saaristomeren tutkimus

Biosfäärialue tuo tutkijamaailman lähemmäs kuntia ja kuntalaisia. Tutkimus ja koulutus ovat kestävän alueellisen kehityksen tärkeitä rakenneosia ja tutkimuksen ja koulutuksen tärkeänä tavoitteena on kommunikaatio yhteisön kanssa.

Saaristomeren biosfäärialue pyrkii koordinoimaan saaristotutkimusta poikkitieteellisen yhteistyön sekä yliopistojen sisäisen ja keskinäisen yhteistyön vahvistamiseksi saaristoasioissa. Yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten sisäistä ja keskinäistä kommunikaatiota voidaan ylläpitää saaristotutkijoiden vuotuisissa tapaamisissa.

Korkeakoulujen rooli

Sekä Åbo Akademi että Turun yliopisto ovat biosfäärialueen organisaation osia ja edustavat koulutusta ja tutkimusta Saaristomeren biosfäärialueella. Ekologian alan laitokset ovat luonnollisesti merkittävässä osassa, mutta vähintään yhtä tärkeitä ovat humanistiset tiedesuunnat sekä talous ja julkinen hallinto.

Åbo Akademi

Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologian osastolla Miljö- och marinbiologi on erityisesti Korpoströmissä sijaitsevan kenttäaseman myötä keskeinen osa Saaristomeren meritutkimuksessa.

Muita Åbo Akademissa saaristoasioihin kytköksissä olevia toimijoita ovat Skärgård-lehteä julkaiseva saaristoinstituutti Skärgårdsinstitutet, elinikäisen oppimisen keskus Centret för ett livslångt lärande ja merihistorian laitos Sjöhistoriska institutet.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa keskeisessä osassa ovat Saaristomeren tutkimuslaitos Seilissä ja Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus.

 

Muita tärkeitä toimijoita tutkimuksen ja koulutuksen alalta

Tutkimuslaitoksista voidaan mainita Suomen ympäristökeskus ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos sekä tutkimuslaitos Aronia.

Koulutuksen alalla on useita kouluja, jotka myös ovat tärkeitä kumppaneita alueellisessa kehityksessä. Biosfäärialueelle tärkeitä ovat muun muassa Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutti, Skärgårdsfolkhögskolan ja Skärgårdshavets naturskola.