Tutkimustoiminta

Saaristomeren biosfäärialueen toiminta pyrkii yhdistämään kestävän kehityksen ja alueellisen elinkeinoelämän ja kulttuurin.

Alueellinen kehittäminen, tiedotus, koulutus, tutkimus ja yhteistyöverkostojen luominen ovat toiminnan painopisteitä.

Saaristomeren biosfäärialue ei sinällään ole mikään instanssi vaan pikemmin nimitys koko alueelle, mikä tarkoittaa että kaikki alueen toimijat yhdessä muodostavat biosfäärialueen sisällön.