Verksamhet inom turism

Skärgårdshavets biosfärområde hörde till det nu avslutade Panparks-programmet för naturparker i Europa. I samband med det certifierade sig flera turismföretag som hållbara företag inom naturturism.

Läs mer om turism i verksamhetsberättelsen: Verksamhetsberättelse för Skärgårdshavets biosfärområde 2014