Hållbar turism

I skärgården är turismen en växande näringsgren, som sysselsätter allt fler skärgårdsbor och stöder den lokala ekonomin. Här består turistattraktionerna i första hand av den unika naturen och kulturen, i en övärld bestående av tusentals öar och skär. Skärgården kan erbjuda en vacker och ren natur, en lugn och tyst miljö och en kultur som är bunden till havets närhet.

För att kunna erbjuda besökare allt detta även i framtiden, är det viktigt att turismens utveckling är välplanerad. Man måste ha klara mål och se begränsningarna i tid, för att undvika att göra turismen till ett problem för invånare och natur. Skärgårdshavets område rymmer fortfarande många fler besökare och både marknadsföringen och utbudet av produkter kan fortfarande utvecklas mycket.

En välbalanserad turism skonar även den känsliga havsmiljön och kan förstärka den kulturella identiteten. Genom att utveckling av turismen behandlas under biosfärområdets verksamhet kan man genom samarbete och kommunikation upprätthålla ett balanserat förhållande mellan natur och människa inom biosfärområdet, samtidigt som man satsar på en ökad turism.

Hållbar naturturism inom biosfärområdet

Forststyrelsens roll är mycket central inom utvecklandet av naturturismen i skärgården. I samband med utvecklandet av Panparks – programmets koncept i nationalparken och dess förankring i regionen kan även biosfärområdets roll definieras i fråga om turismen. Företagarnas deltagande i parkens arbete inom turismutveckling är också av stor betydelse för biosfärområdet. Genom samarbete mellan programmen kan man hitta gemensamma nämnare som stöder båda programmens målsättningar.