Verksamhet inom En levande skärgård

Biosfärområdet i skolan

Biosfärområdet i skolan står för verksamhet inom Skärgårdshavets biosfärområde med anknytning till skolorna.

Eleverna är biosfärområdets viktigaste resurs för ett långsiktigt arbete med hållbar utveckling.

Med biosfärområdets förvaltning och lärare vid skärgårdskommunernas skolor har man utarbetat den här metoden för skolor i biosfärområdet. De tar i beaktande biosfärområdet och nationalparken i sin undervisning, och utvecklar verktyg för att uppfylla några kriterier som man upplevt som speciellt viktiga i det här sammanhanget:

  • Öka kunskapen om människans samspel med naturen
  • Stärka lokal identitet, samtidigt som man vidgar vyer
  • Ämnesöverskridande undervisning där man ser större helheter
  • Skapa regionalt/nationellt/internationellt samarbete
  • Öka kännedomen om biosfärområdet och fördjupa kunskapen om det
  • Stödja utnyttjandet av kommunikationsmedel på nätet för samarbete med andra skolor

Årligen samarbetsprojekt med skolorna och utfärd till skärgården

Skärgårdshavets grundskola i Korpo och Dalsbruks skola har deltagit och klass 7 i vardera skolan har blivit som biosfärområdets fadderklasser som varje år varit med i projektet. De två skolornas elever är hemma från samma region och liknande skärgårdsmiljö, men avståndet med den fasta vägförbindelsen, mellan dem är lång och därför möts de inte så lätt. Klasserna fördjupar sig i frågor gällande skärgården och naturens mångfald. Eleverna är i kontakt med varandra via internet med hjälp av ett slutet intra på webben, som fungerade som ett verktyg för att lära känna varandra. Höjdpunkten för eleverna är då de träffades på Yxskär som ligger inom Skärgårdshavets nationalpark och fick komplettera sin inlärda kunskap om skärgårdens natur ute i skärgårdens vackra natur.

Våren 2016 arbetar skoleleverna kring temat “vass som naturresurs”. Mer info på kommande!

Gäddan och Gänget – daghemsprojekt

Biosfärområdet, Pargas Stad och Sydvästra Finlands Avfallsservice  har utvecklat ett koncept kallat Gäddan & Gänget. Vi vet att barn är mycket intresserade av sin omgivning och att de har mycket klyftigt att säga till de vuxna då det gäller miljöfrågor. De har all rätt att vara delaktiga i beslut som påverkar deras miljö, och det är viktigt att de redan tidigt blir nyfikna på naturen för att senare i livet vilja värna om den. Gäddan & Gänget kan hjälpa dem att få fram sitt budskap. Gäddan och Gänget är mjukdjur, som transporteras i en sump och som kan åka runt på besök i daghemmen, särskilt förskolorna. Varje rundtur har ett eget tema, 2013-2014 var det Återvinning och 2015-2016 Havet under ytan.

Läs mer om Gäddan och Gänget på Pargas stads hemsida.

Åbolands Skärgårdsstiftelsewww.abolandsskargardsstiftelse.fi

En stiftelse vars målsättningar är att främja näring, boende och miljö inom Skärgårdshavets biosfärområde med fokus på yttre skärgården har grundats år 2008. Stiftelsens verksamhet drivs med stark koppling till biosfärområdets kontor och biosfärområdets koordinator fungerar som sekreterare för Stiftelsen. Stiftelsen har bland annat drivit följande projekt:

-Skärgårdshemman inför nya utmaningar” (Leader-projekt 2011-2012). Utvecklande av skärgårdshemman med Brännskär som modell. Brännskärs skärgårdshemman upprustades för företagsverksamhet åretom
-Deltagit i radhusbygge på Rosala
-Brännskär – en knutpunkt i skärgården (Leader 2012-2014). Byggande av besökshamn på Brännskär. 

-Skärgårdsliv förr och nu – ett filmprojekt (Leader 2012-2013).

För mera information besök gärna Åbolands skärgårdsstiftelses hemsida.

Mer om Brännskär: www.brannskar.fi

 

Forum för skärgårdsforskning

Ansvarig part: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi tillsammans med Biosfärområdet
Kontaktperson: Nina Söderlund (nina.soderlund(@)abo.fi och koordinatorn

– Samordnande av forskare med anknytning till skärgården. Presentera aktuell skärgårdsrelaterad forskning för allmänheten.

Ordnas två gånger per år i Korpoström.

Se program för forum för skärgårdsforskning 

Aktuella projekt:

Kustens Mat

Skärgårdshavets biosfärområde stöder utvecklingen av en ny yrkeskår i Finland – Mathantverkare. Kustens mat är ett samarbetsprojekt mellan regionerna Nyland, Österbotten, Åboland och Åland. Via samarbetet lägger vi grunden till ett nätverk för Mathantverkare i hela Finland och sammanför erfarenheter och kunskap i hantverksmässig livsmedelsförädling. Projektet ger utbildning i mathantverk med valbar inriktning. Det Åboländska projektet (2016-2017) stöds via Leader – I samma båt r.f. och Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden. Projektledare Eija Lamsijärvi är anställd vid Kimitoöns kommun.

Läs mer om projektet: https://www.novia.fi/kustensmat 

Läs mer om mathantverk: www.eldrimner.com

Mera närmat i Egentliga Finland

Närmat är en växande sektor som behöver nya, innovativa företagare för att fylla konsumenternas förändrade behov. Projektet uppmuntrar till nyföretagande bland annat genom att via ett starkt nätverk föra fram olika alternativ för företagande i livsmedelsbranschen. Projektet fungerar som en aktiv länk mellan de lokala livsmedelsproducenterna och livsmedelsföretagen och livsmedelssektorn i Egentliga Finland. Projektet utvecklar alternativ till de traditionella distributionskedjorna, till exempel gårdsförsäljning, näthandel, REKO-ringar, matcirklar med mera.

Projektet genomförs i nära samarbete med Kimitoöns kommun. Projektets huvudman är Brahea-centret vid Åbo universitet och övriga samarbetsparter är Yrityssalo Oy, Unipolis Oy, Auranmaan Yrityspalvelut och Loimaa. Projektet finansieras av Egentliga Finlands NTM-central med medel från landsbygdsprogrammet.

Projekttid: 2016-2017 och projektledare Margot Wikström är anställd vid Pargas stad.

Läs mer på projektets hemsida

Avslutade projekt:

Mathantverk i Finland

Projekttid: 1.1.2013 – 28.2.2014

Finansiär: NTM-centralen (ERUF-programmet, KImitoöns kommun, Pargas Stad)

Projektledare: Margot Wikström

-Utbildningar i Mathantverk i Åboland.

Läs projektets slutrapport här.

Projektet Contemporary Art Archipelago – CAA

Ansvarig part: Väståbolands stad. Har avslutats.
Projekttid: 2010-2011. En del av konstnärerna fortsatte sina projekt år 2012.
Finansiär: Kulturhuvudstadsåret
Kontaktperson: Taru Elfing eller Lotta Petronella

– Konst som metod för upplysning och diskussion kring för skärgården viktiga teman. CAA (Contemporary Archipelago Art) – seminarium, konstverk och diskussionsforum. Synlighet i samband med Åbo kulturhuvudstadsår.

Läs mer om biosfärområdets verksamhet: Verksamhetsberättelse för Skärgårdshavets biosfärområde 2014