Verksamhet

Biosfärområdets verksamhet har delats in i temaområden för att ge den en klarare struktur och för att lättare kunna samordna huvudaktörernas verksamhet. Vi välkomnar också initiativ som ligger utanför dessa teman.

Verksamhetens tyngdpunkt ligger inom följande teman:

  • En levande skärgård anpassad till förändring
  • Vård av naturen – kulturlandskap och betesdjur
  • Med gemensamma krafter för ett renare Skärgårdshav
  • Natur- och kulturturism
  • Skärgårdshavets biosfärområde som ett “brand” för skärgården