Kestävä matkailu

Matkailu on saaristossa kasvava elinkeinohaara, joka työllistää yhä useampia saaristolaisia ja tukee paikallista taloutta. Saariston ensisijaisia matkailunähtävyyksiä ovat ainutlaatuinen luonto ja kulttuuri tuhansien saarien ja luotojen muodostamassa saarimaailmassa. Saaristolla on tarjota kaunista ja puhdasta luontoa, rauhallista ja hiljaista ympäristöä ja meren läheisyyteen sidoksissa olevaa kulttuuria.

Jotta kävijöille voidaan tarjota kaikkea tätä myös tulevaisuudessa, matkailun kehittämisen hyvä suunnittelu on tärkeää. Tavoitteiden on oltava selkeät ja rajoitukset on nähtävä ajoissa, jotta vältytään matkailun muodostumisesta ongelmaksi asukkaille ja luonnolle. Saaristomeren alueelle mahtuu edelleen paljon lisää kävijöitä, ja sekä markkinoinnissa että tuotetarjonnassa on edelleen paljon kehittämisen varaa.

Tasapainoinen matkailu säästää myös herkkää meriympäristöä ja voi vahvistaa kulttuuri-identiteettiä. Käsittelemällä matkailun kehittämistä biosfäärialueen toiminnan alaisuudessa tasapainoista suhdetta biosfäärialueen luonnon ja ihmisen välillä voidaan ylläpitää yhteistyön ja viestinnän avulla samalla kun panostetaan matkailun lisäämiseen.Biosfäärialueen kestävä luontomatkailu

Metsähallituksella on hyvin keskeinen asema saariston luontomatkailun kehittämisessä. Samalla kun kansallispuiston Panpark-ohjelmakonseptia ja alueellista kytköksellisyyttä kehitetään, voidaan määritellä myös biosfäärialueen rooli matkailun suhteen. Myös yrittäjien osallistuminen kansallispuiston matkailun kehittämistyöhön on biosfäärialueen kannalta hyvin merkittävää. Ohjelmien keskinäisen yhteistyön kautta voidaan löytää yhteisiä nimittäjiä, jotka tukevat molempien ohjelmien tavoitteita.