Biosfäärialueen toimintaa elinvoimaisen saariston edistämiseksi