Elinvoimainen saaristo

Elävä saaristo

Saaristo on haavoittuvainen alue sekä sosioekonomisesti että ekologisesti tarkasteltuna. Usein korostetaan saariston ainutlaatuisen luonnon ja kulttuurin säilyttämisen tarvetta, mutta yhtä tärkeää on myös saariston kehittäminen elävänä yhteisönä. Saaristolaisten tarpeet ja velvollisuudet omaa elinympäristöään kohtaan ovat tärkeitä saariston elävänä säilyttämisen kannalta.


Saaristomeren sopeutuminen muutoksiin

Sekä yksilö että yhteisö ovat jatkuvasti suuren haasteen edessä pyrkiessään sopeutumaan ekologisiin, sosiaalisiin ja ekonomisiin muutoksiin. Muutoksia on pyrittävä pystyä ennakoimaan ja negatiiviset trendit on pyrittävä pysäyttämään, mutta usein on ennen kaikkea pyrittävä sopeutumaan väistämättömiin muutoksiin.

Yhteisön säilyttämiseksi elinvoimaisena on välttämätöntä, ettei itse tuhoa henkiin jäämiseen ja kehittymiseen tarvittavia resursseja.

Saaristolaiset ovat hyvin yritteliäitä ja heistä henkii vahva halu taistella kotiseutunsa puolesta. Sekä sosioekonomiset että ekologiset muutokset voivat vaikuttaa laajalti sekä saaristoon asuinpaikkana että työllistymismahdollisuuksiin saaristossa. Saariston asukasmäärä on laskenut voimakkaasti jo vuosikymmenten ajan. Asukasmäärän lasku on nyt hidastunut, ja muun muassa uudet etätyömahdollisuudet voivat edistää saaristoon suuntautuvaa muuttoa. Ratkaisevina tekijöinä voivat kuitenkin olla monet käytännön haasteet, kuten asunnot ja työllistyminen.

Elävä saaristo tarvitsee myös elävän elinkeinoelämän ja puhtaan ja viihtyisän elinympäristön. Merkittäviä ekologisia uhkia ovat ilmaston lämpeneminen ja meren tilan muutokset, kun taas väestökato muodostaa edelleen suuren sosioekonomisen uhan.Biosfäärialue yhteistyöalustana

Ongelmien ratkaisemiseen ei riitä pelkästään ongelmien määritteleminen, vaan niiden ratkaisemiseksi on myös löydettävä malli. Biosfäärialueen verkosto tarjoaa laajan kirjon saaristoasiantuntemusta. Tältä osin erityisen tärkeää on korkeakoulujen ja kuntien päättäjien keskinäinen kommunikaatio sekä ennen kaikkea kommunikaatio asukkaiden kanssa.

Keskusteluun ja tiedon välittämiseen tutkijamaailmasta yleisölle tarvitaan alusta. Tällä teema-alueella seminaarien ja workshopien järjestäminen on erityisen tärkeää, jotta asukkaat pysyvät ajan tasalla tärkeistä ja usein aivan liian vähän tai yksipuolisesti käsiteltävistä kysymyksistä ympäristömme muutoksiin liittyen.

Mitä tulee yrittäjyyteen saaristossa, biosfäärialueella työskennellään elinkeinoelämän kestävän kehityksen hyväksi niin, että huomioon otetaan sekä perinteiset että uudet elinkeinot. Pyrkimyksenä on määritellä, mitä kestävyys merkitsee yrittäjyyden kannalta. Digitaaliset viestintävälineet antavat meille enemmän mahdollisuuksia yrittäjyyden kehittämiseen haja-asutusalueilla.