Toiminta

Biosfäärialueen toiminta on jaettu teema-alueisiin. Tämä jaottelu ei kuitenkaan sulje pois aloitteita näiden teemojen ulkopuolelta.

Toiminnan painopisteet ovat seuraavat:

  • Elinvoimainen saaristo
  • Luonnon hoito – perinnemaisemat ja laiduneläimet
  • Yhteisvoimin puhtaamman Saaristomeren puolesta
  • Luonto- ja kulttuurimatkailu
  • Saaristomeren biosfäärialue saariston ”brändinä”