Saaristomeren biosfäärialueen toiminta sai kiitosta Unescolta

Biosfäärialueen Unescolle toimittama 10-vuotisraportti hyväksyttiin kiitettävin ”arvosanoin”. Unescon Man and Biosphere (MAB) -ohjelman päätoimielin ICC (International Coordinating Council) on käsitellyt vuotuisessa kokouksessaan sekä jo olemassa olevien biosfäärialueiden 10-vuotisraportteja että uusia eri puolilla maailmaa sijaitsevien biosfäärialueeksi haluavien alueiden hakemuksia.

 

Vuonna 1994 perustettu Saaristomeren biosfäärialue raportoi toiminnastaan Unescolle nyt toista kertaa. Raportti, joka oli erittäin laaja ja yksityiskohtainen, sai kiitosta Unescolta. Arvioinnissa huomioitiin muun muassa toiminnan vahva kytkös paikallisyhteisöön ja pidettiin siitä, että erilaisella toiminnalla on pyritty lisäämään asukkaiden osallisuutta ja luomaan uudenlaisia elinkeinojen harjoittamismahdollisuuksia, jotka kytkeytyvät biosfäärialueen arvoihin. Saaristomeren mallia, jossa kunnilla on keskeinen rooli biosfäärialueen hallinnoinnissa, pidettiin erityisen onnistuneena. Lisäksi arvostettiin sitä, että seminaareissa ja muissa foorumeissa annetaan tilaa sekä perinteiselle että tieteelliselle tiedolle. Unesco on kiinnostunut kaikesta alueen kestävää kehitystä edistävästä toiminnasta. Myös turvapaikanhakijoiden onnistunut kotouttaminen Nauvossa huomioitiin arvioinnissa onnistuneena esimerkkinä sosiaalisesta kestävyydestä pienessä yhteisössä.

 

Tästä löydätte Saaristomeren biosfäärialueen 10-vuotisraportin lyhyt tiivistelmä, joka sisältää esimerkkejä biosfäärialueen toiminnasta: Vuosikymmen Saaristomeren biosfäärialueella ja Unescon arviointi: D SC EES to Finland-MAB ICC recommendations 2017_511 2. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa tässä: Periodic review 200-2015

Kaikki, jotka arjen valinnoillaan tai työnsä kautta edistävät Turunmaan saariston kestäviä arvoja, ovat tärkeä osa biosfäärialuetta. Saaristonmeren biosfäärialueen työ voi nyt jatkua uusin voimin myös seuraavien kymmenen vuoden ajan!