Dokument

Skärgårdshavets Biosfärområdes broschyr

Biosfärområdets broschyr på svenska

Biosfäärialueen suomenkielinen esite

Leaflet for the Biosphere Reserve

 

Nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev till e-posten? Vänligen kontakta koordinatorn.

Nummer 2 2017

Nummer 1 2017

Nyhetsbrev 2016

Nummer 2_2014

Nummer 1_2014

Nummer 2_2013

Nummer 1_2013

Nummer 2_2012

Nummer 1_2012

Nummer 1_2011

 

Seminarium

 Vernissage för utställningarna Vassen Susar och Havets Ängar, Skärgårdscentrum Korpoström, 6.5.2016

Ruovikoiden ravinteet peltoon – maanrakenne puhtaasti kuntoon, Projektet Vassåkern, Maria Yli-Renko, NTM-centralen

Kemikalier i havsmiljön idag – källor och risker. Leif Kronberg, ÅA

 

Forum för Skärgårdsforskning

Forum för skärgårdsforskning 2017: Skärgårdens mat

Programmet: Skärgårdens mat 2.6 i Skärgårdscentrum Korpoström

En historisk tillbakablick över odling och mat i skärgården , Etnolog Marcus Lepola, ÅA

Lähiruokatrendien vaikutus saaristoon
, Utvecklingschef Heidi Valtari, Brahea

Mikä lähiruoassa koukuttaa – selvityksen tuloksista ja esimerkkejä jakamistaloudenmalleista, Projektledare Leena Erälinna, Brahea

Ruokahävikin vähentäminen, Projektledare Johanna Mattila, Brahea

Forum för Skärgårdsforskning 2015: Islands and Island life

Programmet: Islands and Island life

Expected consequenses of the climate change, visions in the Baltic Sea. Ilppo Vuorinen, University of Turku.

The more, the merrier? Strategies and effects of generational changes and shared usage of second homed in Sweden. Urban Nordin, University of Stockholm.

Finnish lighthouse and maritime pilot communities. Changing historical identities and today´s heritage interest. Harri Nyman, University of Helsinki.

Samsö 100%  RE island: Think local, act local. Michael Kristensen, Samsö Energiakademi.

Little Big Islands. Christian Pleijel. Sweco Transportsystem AB.

Forum för Skärgårdsforskning 2014:  Lokalhistoria

Programmet: Lokalhistoria

Hur det lokala dokumenteras och uppbevaras i muséerna i Pargas stad. Marcus Lepola.

Finlandssvensk berättartradition. Litteratur om Sagor och sägner från Svenskfinland i tryckt format. Blanka Henriksson.

Det arkeologiska kulturarvet i skärgården. Tapani Tuovinen, Forststyrelsen.

Forum för Skärgårdsforskning 2013: Under ytan

Under ytan – Korpoström våren 2013 -program

En överblick över fiskestammarnas tillstånd idag, Jari Raitaniemi

Muddringarnas inverkan på undervattensmiljön, Maria Timonen

Naturvärden under ytan, Martin Snickars

Forststyrelsen under ytan – Trygve Löfroth

Hemhamnen – kvalitativt boende i skärgården – Korpoström hösten 2010

Hållbar samhällsplanering i skärgårdsmiljö, Yrjö Sahlstedt

Forum för skärgårdsforskning 2010: Vind, sol och vatten

Vind, sol och vatten – Korpoström våren 2010

”Att jobba tvärvetenskapligt – teori och praktik” – Korpoström hösten 2009

Forum för skärgårdsforskning – Korpoström våren 2009

Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff

 

Vinterträff 2018: Energi

vinterträff18_program

Skärgårdshavets biosfärområde Anna Moa Westerlund-Rönnberg, Skärgårdshavets biosfärområde

Clean Energy for EU Islands – supporting energy transistions on islands Eero Ailio, DG Energy

Solsvar Anne Antman, Solsvar/Natur & Miljö

Biogas som drivmedel Mats Nurmio, Kimitoöns kommun

Energi och stödformer Alf-Peter Heino, Pargas stad

Energifrågor och Leader-stöd Emil Oljemark, Leader – I samma båt

Skyddsfond för Skärgårdshavet – stöd Tove Holm, Skyddsfond för Skärgårdshavet

Kohti hiilineutraalia kuntaa Liisa Harjula, Valonia

Lauttaliikenteen sähköistäminen Jutta Valkeinen, Finferries

Upphandlingar av skärgårdstrafiken Jari Nieminen, ELY-keskus

Elcyklar – framtidens fordon Joachim Bergman, Rawbike (som fick förhinder, istället ställde Peter Mustelin upp och pratade om elcyklar)

 

Vinterträff 2017: Hållbart företagande

Vinterträff program 2017

Aktuellt från Skärgårdshavets biosfärområdeKatja Bonnevier, koordinator

Varför lönar det sig att göra hållbarhetsredovisning för ett företag? Lotta Nummelin, Östersjöfonden

Socialt entreprenörskap Johanna MacTaggart, Nationell koordinator för biosfärprogrammet i Sverige

Biosfärambassadörer bidrar till det gemensamma bästa Sofia Svensson, hotellägare och biosfärambassadör för Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Några exempel på hållbarhetsmärkning:

Biosfäärialueen kumppanuusohjelma Pohjois-Karjalassa Timo Hokkanen, koordinaattori

Saaristomeren kansallispuiston yhteistyö yrittäjien kanssa Laura Lehtonen, Metsähallitus

Märkning för turismföretagare i Åboland Benjamin Donner, Kimitoöns kommun

Användning av Green Key -märket på Åland Lotta Nummelin, Östersjöfonden (inget material tillgängligt)

 

Vinterträff 2016: Att dokumentera ett natur- och kulturarv

Vinterträff program 2016

Man är alltid för sent ute, men aldrig för sent ute. Clara Henriksdotter Puranen.

Skärgårdens kulturarv och dess potential. Marcus Lepola.

Femton år med Skärgård. Chefredaktör Håkan Eklund.

Skärgårdens sjöfågelstammar – hur gick det sen? Kim Jaatinen.

Fisket i Åboland förr och nu. Kaj Mattsson.

Vinterträff 2015

Vinterträff program 2015

Aktuellt om biosfärområdet_Katja Bonnevier

Jään vaikutus Itämeren ekologiseen tasapainoon _ Harri Kuosa

Fiske under vintern_Kaj Mattsson

Vinterträff 2014

Vinterträff program 2014

Skärgårdshavets biosfärområde kort presentation. Katja Bonnevier

Kort presentation av Åbolands Skärgårdsstiftelse. Katja Bonnevier

Utö ett levande samhälle året om. Karl-Erik Sjöberg

Korpostrom_muovinenmeremme_alustus. Heini Kaasalainen

Vinterträff 2013

Programmet

Skärgårdshavets biosfärområde i ett nötskal 2013. Katja Bonnevier

Odling och miljö. Kaisa Tolonen

Mathantverk på uppsving. Margot Wikström

Historisk forskning och skötsel av landskapet i Skärgårdshavet. Henrik Jansson

Får i skärgården – ett ekologiskt och ekonomiskt mervärde. Sonja Tobiasson

Hur man kan beakta naturens mångfald i skärgårdens skogar. Panu Kunttu

Skogsmiljö för mångformiga intressen – exempel från Östra Vätterbranternas biosfärområde i Sverige. Stellan Gustavsson (SVE)

Brännskär som modell för hur man kan främja boende i yttre skärgården. Bengt Backman

Vinterträff 2012

Programmet

Skärgårdshavets biosfärområde i ett nötskal 2011. Katja Bonnevier

Skärgårdshavets tillstånd – havet . Janne Suomela

Skärgårdshavets tillstånd – land – del 1 – del 2. Mikael von Numers

Skärgårdshavets tillstånd- i samhället . Bengt Backman

Fåret i skärgården. Sonja Tobiasson och Antonia Lindberg

Avloppsvattenrening berör oss alla – bidrag för planering. Projektet KIRSTU, Petri Huovila och Trygve Löfroth

Nya tag för förutsättningar för boende i yttre skärgården. Bengt Backman och Lennart Söderlund

Panparks – ett “brand” för hållbar turism. Laura Lehtonen, med kommentarer av Nina Björkstén, Backaro

Konsten som verktyg för att belysa viktiga frågor för skärgården, CAA. Lotta Petronella. Se hemsidor för projektet.

Mat med vyer, Arja Lehtimäki och Minna Österlund. Se hemsidor för projektet.

Mathantverk – förädling av produkter av kvalitet. Katja Bonnevier och Tackorks mathantverk del 1del 2,  Margot Wickström

Hållbara lösningar för livskraftighet i Sveriges biosfärområden. Johanna McTaggart (SVE)

Vinterträff 2011
(Mycket av materialet här är på finska, för att presentationerna hölls på svenska, och diorna eller kort sammandrag var därför gjort på finska)

Skärgårdshavets biosfärormådes vinterträff 2011 -program

Ekologisk odling -hur ser marknaden ut, varför är tröskeln så hög? -Katarina Rehnström (FIN)

Produktutveckling i biosfärormådet – Johanna Mattila (SVE)

– sammandrag av J.Mattilas presentation på finska

Vad finns det för stödmöjligheter för mikroföretag? – Mats Nurmio (FIN)

En restaurangföretagares syn på närproducerat – Eva Johansson /Pensar Syd (FIN)

Info om Pensar Syds produktval (FIN)

Marknadsföring av närproduktion och ekologiska värden – Johanna Tanhuanpää (SVE)

– sammandrag av J.Tanhuanpääs presentation på finska

Vinterträff 2010

Skärgårdshavets biosfärområdes vinterträff 2010 -program

Förändringar i fiskbestånden. Ari Leskelä

Förändringar i blåstången. Petri Vahteri

Förändringar hos bottendjuren. Reetta Räisänen

Förändringar i sjöfågelfaunan. Mikael Nordström

Skärgården och människan. Jorma Lindblom

Tiaminas och tiaminbrist i Östersjön. Svante Wistbacka

Undersökningar och utredningar

Millennium Assessment -rapporten

Migrationsundersökningen

Bosättningsutredning om byarna i Åbolands yttre skärgård

Biosfärområdets verksamhet

Strategi för Skärgårdshavets biosfärområde uppdaterad för 2011-2017

Skärgårdshavets biosfärområde -Presentation

Skärgårdshavets biosfärområde workshop

Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelser

Skärgårdshavets biosfärområde 2017

Skärgårdshavets biosfärområde 2015

Skärgårdshavets biosfärområde 2014

Skärgårdshavets biosfärområde 2013

Skärgårdshavets biosfärområde 2012

Skärgårdshavets biosfärområde 2011

Skärgårdshavets biosfärområde 2010

Skärgårdshavets biosfärområde 2009

Skärgårdshavets biosfärområde 2008

Skärgårdshavets biosfärområde 2007

Skärgårdshavets biosfärområde 2006

Skärgårdshavets biosfärområde 200

Närmat och Mathantverk

Mathantverksresa till Eldrimner

Vattenvård

Projektplanen för “Avlopp i Kretslopp 2008-2010”
Barösund och Skåldö vattenandelslagen
Avloppsvattenförordningen i ett nötskal.
Avloppsråd

Landskapsvård

Slutrapport för projektet Skärgårdsföretagsamhet och landskapsvård “SOL”
Slutrapport för projektet “Värdevårdande inkomster”
Broschyr om “Finansieringsmöjligheter för kulturmarksvård”

Infotillfälle för fårföretagare 18.1.2011:

Program
Knowsheep-projektets presentation_Katja Bonnevier/biosfärområdet
Teuraskaritsan laatupalkkio_Kaie Ahlskog/Pro Agria
Tuotosseuranta ja Alkuperäisrotutuki_Kaie Ahlskog/Pro Agria

MaB -programmet

Ett längre sammandrag av Skärgårdshavets biosfärområdes 10-års rapport 2005-2015

Ett sammandrag av 10-års rapporten för 2005-2015 om Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet

Periodic Review for the Archipelago Sea Area Biosphere Reserve 2005-2015

MaB-strategi 2015-2025 (EN)

EuroMaB 2007 Reserapport

MAB-activities in Finland (EN)