Skärgårdshavets Nationalpark

Nationalparken ligger i yttre delen av Skärgårdshavet. Den grundades 1983 och förvaltas av Forststyrelsen. Parkens uppgift är att skydda naturen och kulturen i Skärgårdshavet, att trygga det traditionella nyttjandet av naturen, att bevara en levande skärgård samt att befrämja miljöforskningen.