Människan & naturen

I skärgården har människan genom tiderna levt i samspel med naturen.