Islands and Island life

Seminariet med rubriken Öar och öliv den 1.10.2014 i Åbo Akademi arrangerades av biosfärområdet i samarbete med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Seminariespråket var engelska och temaområdena bl.a klimatförändringens inverkan på Östersjöområdet, forskning kring bruket av fritidshus med delat ägande, bosättningen på fyröar under tidigare generationer och det fascinerande ösamhället Samsö i Danmark som är självförsörjande på energi. Diskussionen som handlade om kontakten mellan öforskningen och samhället tog fasta på att öbornas kunnande, historier och minnen skulle få en större betydelse vid uppstart av forskning. Föredragen finns sparade under länken här