Ihminen ja luonto

Saaristossa ihmiset ovat kautta aikojen eläneet sopusoinnussa luonnon kanssa.