Biosfärområdets skolor städar stränder på Jurmo!

Vi startade med 08:15 bussen mot Korpo. När vi var på färjan så steg vi av och gick i land. När vi hade kommit till Korpo sidan så måsta vi vänta ungefär 30 min före Korpo och Houtskär borna kom.

När de kom så gick vi på båten. Alla hade inte sitt platser där inne men det var inte ett problem.

Nagu och Korpo borna satt mera skillt när vi kom dit. Men när vi åkte tillbaka så hade vi lärt känna vandra bättre och alla var inte lika blyga som på vägen dit.

När vi var framme fick vi vänta ungefär 30 min före Dalsbruks borna kom. När de kom så berättade Bodil lite om Jurmo och Katja berättade kort om vad vi skulle göra. Sedan skulle vi försöka hitta alla som skulle vara i gruppen. Efter det började vi och plocka skräp.

Vi fick en lapp som vi skulle skriva på vad vi hade samlat för skräp och sen fick vi sopsäckar att plocka skräperna i. Efter att vi plockat skräp så åt vi och sedan for vi till byn. Vi var också inne i Jurmos kyrka. Björn berättade lite om Jurmo till oss och vi fick veta att 13 personer är fast bosatta på ön. Efter det så började vi gå mot båten igen. När vi hade kommit dit så for några och simma. Efter det for vi hemåt.

Katri, Sofi, Morgan, Mauritz och Ben från åk 7 i Kyrkbackens skola i Nagu

DSC_0037