Energi tema för Skärgårdshavets vinterträff 2018

I år kommer Skärgårdshavets vinterträff att sätta fokus på förnyelsebar energi och småskalig energiproduktion, som passar bra i skärgårdsmiljö. Vi kommer också att titta på olika möjligheter att göra vårt resande så utsläppsfritt som möjligt.

Deltar i vinterträffen gör Eero Ailio, som representerar DG Energy i Bryssel. DG Energy ansvarar för EU:s arbete kring energifrågor och planerar som bäst ett stort stödpaket för att göra de europeiska öarna självförsörjande på förnyelsebar energi. Ailio kommer att berätta mer om vad detta i praktiken kan betyda för Åbolands skärgård.

Ligger framtiden i elbilar eller i bilar som drivs med biogas? Kan man som husägare sänka sina energikostnader? Kan man göra färjetrafiken i skärgården utsläppsfri? Hur långt kan man cykla med en hybridcykel? Detta är några av de frågor vi försöker svara på under dagen!

Vinterträffen arrangeras av Skärgårdshavets biosfärområde och hålls fredagen den 2 mars på Skärgårdscentrum Korpoström i Korpo. Anmälningar senast den 21.2 till pia.prost@pargas.fi, 040-488 5983. Meddela samtidigt om specialdieter och intresse för gemensam busstransport/samåkning. Programmet i sin helhet finns inom kort här på Skärgårdshavets biosfärområdes hemsidor.