Samarbete kring förvaltning av biosfärområdets verksamhet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands (ELY) ansvarsområde för miljö och naturtillgångar, Pargas och Kimitoön har ett gemensamt ansvar över Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet och har ingått ett bindande avtal om förvaltningen. Alla tre parter bidrar med personresurser eller finansiering.

Kommunernas avdelningar för utvecklingsverksamhet ansvarar för biosfärområdet och stöder samtidigt biosfärområdets verksamhet genom att förvalta lämpliga projekt som främjar en hållbar utveckling inom regionen Åboland. Pargas anställer för biosfärområdets verksamhet en koordinator på heltid, vilket finansieras av miljöministeriet.

Koordinatorn tillsammans med ELY-centralen sköter rapportering och uppföljning av verksamheten både nationellt och internationellt. Koordinatorn sammanställer en årlig verksamhetsplan, som följer riktlinjerna i strategin.

Till koordinatorns arbetsuppgifter hör:

  • Koordinera och utveckla verksamheten i biosfärområdet, samt dokumentera och rapportera om områdets verksamhet som ett modellområde för hållbar utveckling i nätverket av biosfärområden
  • Initierandet av utvecklingsprojekt som strävar efter att främja samarbetet mellan miljö- och naturskydd samt människans och naturens samspel i skärgården och hjälpa till med ansökan om finansiering för projekten.
  • Erbjuda ett neutralt diskussionsforum för aktuella miljöfrågor i skärgården
  • Skapa och understöda nätverk som stöder ett bredare deltagande i regional utveckling
  • Fungera som en kontaktlänk mellan regionens högskolor och regional utveckling
  • Delta i utvecklandet av MaB-verksamheten i Finland, i samarbete med Norra- Karelens biosfärområde
  • Skapa och upprätthålla kontakter med andra biosfärområden inom det internationella MaB-nätverket. Speciellt inom nätverket för Ö-och kustområden, samt NordMaB- och EuroMaB – nätverken