Skärgårdshavets biosfärområdes organisation

Ett bredare deltagande i verksamheten

Från och med år 2010 ordnas årligen för allmänheten ett forum kallat Skärgårdshavets vinterträff, för att ge möjlighet för en bredare publik att ta del i biosfärområdets verksamhet.

För att uppnå biosfärområdets målsättningar om att vara ett modellområde för hållbar utveckling i en levande skärgård, är allas insatser viktiga, såväl invånarnas som myndigheternas och forskningsinstitutens. Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet drivs inte av endast en organisation och utan av alla intresserade aktörer i skärgården.

Skärgårdshavets Biosfärområdes styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för planering och förverkligande av verksamhet i samband med biosfärområdet. Mera konkret planering inom de olika temaområdena sker inom arbetsgrupper och nya kan tillsättas vid behov. Se temaområden.

Styrgruppens medlemmar består av representanter från Närings-trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands (NTM) ansvarsområde för miljö och naturtillgångar, Pargas, Kimitoön, Forststyrelsen, Åbo Akademi och Åbo Universitet.

Medlemmarna år 2018- är:
Sanna Kipinä-Salokannel, NTM-centralen i Egentliga Finland (sanna.kipina-salokannel(at)ely-keskus.fi)
Leena Lehtomaa, NTM-centralen i Egentliga Finland (suppleant)

Trygve Löfroth, Forststyrelsen
Laura Lehtonen, Forststyrelsen (suppleant)

Christoffer Boström, Åbo Akademi
Mikael von Numers, Åbo Akademi (suppleant)

Jari Hänninen, Åbo universitet
Leena Erälinna, Åbo universitet (suppleant)

Jan-Erik Karlsson, Pargas stad
Lilian Lundell, Pargas stad (suppleant)

Daniel Wilson, Kimitoöns kommun
Jenny Örnell-Backman, Kimitoöns kommun (suppleant)

Biosfärområdets verksamhet är ett pussel av flera aktörers insatser

Några centrala aktörer inom regional utveckling, naturvård, samt forskning och utbildning har ingått ett intentionsavtal om deltagande i biosfärområdets verksamhet. Man har gjort en gemensam strategi som alla deltar i att uppfylla. Ansvaret för olika temaområden har delas upp bland samarbetsparterna.

Vård av naturen – kulturlandskap och betesdjur: Forststyrelsen

Med gemensamma krafter för ett renare Skärgårdshav: NTM-centralen i Egentliga Finland

Natur- och kulturturism: Forststyrelsen

En levande skärgård anpassad till förändringar: Åbo Akademi

Skärgårdshavets biosfärområde som ett ”brand” för skärgården: kommunerna

De övriga samarbetsparterna är Åbo Universitet, Egentliga Finlands förbund och tidigare TE-centralen (avtal 2009-2010)