Skärgårdshavets biosfärområdes organisation

Ett bredare deltagande i verksamheten

Från och med år 2010 ordnas årligen för allmänheten ett forum kallat Skärgårdshavets vinterträff, för att ge möjlighet för en bredare publik att ta del i biosfärområdets verksamhet.

För att uppnå biosfärområdets målsättningar om att vara ett modellområde för hållbar utveckling i en levande skärgård, är allas insatser viktiga, såväl invånarnas som myndigheternas och forskningsinstitutens. Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet drivs inte av endast en organisation och utan av alla intresserade aktörer i skärgården.

Skärgårdshavets Biosfärområdes styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för planering och förverkligande av verksamhet i samband med biosfärområdet. Mera konkret planering inom de olika temaområdena sker inom arbetsgrupper och nya kan tillsättas vid behov. Se temaområden.

Styrgruppens medlemmar består av representanter från Närings-trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finlands (NTM) ansvarsområde för miljö och naturtillgångar, Pargas, Kimitoön, Forststyrelsen, Åbo Akademi och Åbo Universitet.

Medlemmarna år 2015- är:
Sanna Kipinä-Salokannel, NTM-centralen i Egentliga Finland (sanna.kipina-salokannel(at)ely-keskus.fi)
Leena Lehtomaa, NTM-centralen i Egentliga Finland (suppleant)

Trygve Löfroth, Forststyrelsen
Laura Lehtonen, Forststyrelsen (suppleant)

Christoffer Boström, Åbo Akademi
Mikael von Numers, Åbo Akademi (suppleant)

Antti Karlin, Åbo universitet
Ilppo Vuorinen, Åbo universitet (suppleant)

Jan-Erik Karlsson, Pargas stad
Lilian Lundell, Pargas stad (suppleant)

Henry Engblom, Kimitoöns kommun
Berndt Löfgren, Kimitoöns kommun (suppleant)

Biosfärområdets verksamhet är ett pussel av flera aktörers insatser

Några centrala aktörer inom regional utveckling, naturvård, samt forskning och utbildning har ingått ett intentionsavtal om deltagande i biosfärområdets verksamhet. Man har gjort en gemensam strategi som alla deltar i att uppfylla. Ansvaret för olika temaområden har delas upp bland samarbetsparterna.

Vård av naturen – kulturlandskap och betesdjur: Forststyrelsen

Med gemensamma krafter för ett renare Skärgårdshav: NTM-centralen i Egentliga Finland

Natur- och kulturturism: Forststyrelsen

En levande skärgård anpassad till förändringar: Åbo Akademi

Skärgårdshavets biosfärområde som ett ”brand” för skärgården: kommunerna

De övriga samarbetsparterna är Åbo Universitet, Egentliga Finlands förbund och tidigare TE-centralen (avtal 2009-2010)