MaB – programmet

Den nationella organisationen

I Finland ansvarar miljöministeriet för biosfärområdena i landet

  • Undervisningsministeriet ansvarar i övrigt för Finlands deltagande i program inom Unesco
  • Finlands miljöcentral koordinerar progarmmet på nationell nivå
  • Miljöministeriet sköter lokalt biosfärområdens verksamhet vid miljöförvaltningen under den regionala NTM- centralen (Näring, trafik och miljö)