Välkommen till Skärgårdshavets Biosfärområdes hemsidor!

Skärgårdshavets Biosfärområde är en levande modell för hållbar utveckling i kust- och skärgårdsområden.

Här hittar du information om vad biosfärområdet är, verksamheten samt områdets natur och kultur. Koordineringen av verksamheten sköts i samarbete mellan Pargas stad, Kimitoöns kommun och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) i Egentliga Finlands ansvarsområde för miljö och naturtillgångar.

 

Aktuellt

 • Ansök om att få använda biosfärområdets flagga inkommande sommar

  Hösten 2014 introducerades en ny flagga för Skärgårdshavets Biosfärområde i Åboland. Under de två senaste åren har flaggan använts av kommunerna Pargas och Kimitoön, Forststyrelsen och några företagare runtom i skärgården. Eftersom biosfärområdets flagga väckt intresse kan man nu ansöka om att få använda flaggan på flera ställen i Skärgårdshavet. Ansökan behandlas av biosfärområdets styrgrupp. […]

  Läs mera >
 • Skärgårdshavets vinterträff 2017

  I år kommer Skärgårdshavets vinterträff att sätta fokus på hållbart företagande. I ett hållbart företag förenas lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang. I korthet handlar det om att spara på egna resurser och minska den negativa miljöpåverkan. Det blir en allt viktigare imagefråga för företag och organisationer att visa hur man beaktar hållbarhet i sin verksamhet. […]

  Läs mera >
 • Vill Din by ha gratis råd för skötseln av bystränderna och tips om hurudana möjligheter det finns att utveckla objekten för byarnas och invånarnas bruk?

  Bystränder i skärgården –– Utredning för byarnas och invånarnas bruk. Mera info nedan: bystrander-i-skargarden-info-byar-9-2016  

  Läs mera >